Lausanne, Schweiz

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Kundföretag bör alltmer rikta sig till superledare på nätet för att lyckas i en digital, informationsmättad värld

Superledare – den nyligen bildade digitala gemenskapen av pionjärer och varumärkesförstärkare – har nu blivit den mest inflytelserika gruppen när det gäller att bygga (eller urholka) varumärkespreferenser, enligt Tetra Pak Index 2017. Företag som missar att uppmärksamma superledarna på rätt sätt går miste om chansen att utnyttja deras inflytande och få hjälp att bygga upp sin verksamhet.

Företag behöver fokusera sitt engagemang på nätet på en ny generation av påverkare om de ska lyckas i en uppkopplad, informationsmättad värld, enligt Tetra Pak 2017 Index. Tetra Pak har identifierat en grupp superledare, den mest inflytelserika delen av den bredare uppkopplade gemenskapen. När dessa påverkare engageras kan de bli varumärkesförespråkare som sprider budskap, skapar opinion och bidrar till att bygga upp förtroendet för produkter.

Rapporten visar att tredjepartsinnehåll som skapats av användare blir allt viktigare, och ofta är mer övertygande än företagens direktkommunikation. Genom att engagera superledare kan företag koncentrera sina resurser på en mindre grupp, samtidigt som de når en bredare uppkopplad publik. Fallstudierna i rapporten visar att många företag redan har inlett denna strategi. 

Superledarna utgör bara 7 % av populationen på nätet, men de är de mest aktiva och sociala personerna. Över hälften (57 %) av dem skriver varumärkes- och/eller produktrecensioner varje vecka, och nästan två tredjedelar (65 %) säger att det är troligare att de gör detta efter en positiv upplevelse. Dessutom förväntar sig mer än tre fjärdedelar (78 %) att företag ska svara på deras recensioner och omdömen, och säger att interaktionen med företag på sociala medier förbättrar deras åsikter om varumärket (79 %).

Rapporten visar hur kundernas efterforskningar har förskjutits från en relativt linjär process till ett komplext nätverk med många kontaktpunkter. Dagens konsumenter söker efter produktinformation före, under och efter att de handlar. De kontrollerar minst fyra informationskällor innan de köper, varav många ligger bortom företagens kontroll. Desto större anledning har företagen att uppmärksamma superledarna, eftersom deras recensioner och konversationer med företag utgör en av de mest trovärdiga informationskällorna för konsumenterna.

Alexandre Carvalho, Director Marketing Services hos Tetra Pak säger: ”Att använda nya sätt att nå de uppkopplade konsumenterna är särskilt viktigt när man tänker på generation Z och andra som håller på att bli en viktig konsumentgrupp. De har vuxit upp i en digital värld och förväntar sig att varumärken ska kommunicera på liknande sätt. Enkelriktad kommunikation tillhör en svunnen tidsålder. Företag måste anpassa sin kommunikation och använda mer kanalspecifikt, smart, autentiskt och engagerande innehåll om de ska kunna utnyttja möjligheterna i denna nya värld.”

Dessutom visar rapporten att förpackningen spelar en viktig roll genom att erbjuda en ingång till ökat konsumentengagemang. Exempelvis kan tryckta digitala koder på förpackningarna förbättra insynen i spårbarheten, så att konsumenterna får tillgång till information om produkten direkt från källan. Förpackningen kan också omvandlas till en plattform för ett dubbelriktat informationsflöde, där företag kan samla in specifika och värdefulla data om sina konsumenter samtidigt som de delar mer information om själva produkten.

Alexandre Carvalho, Director Marketing Services hos Tetra Pak säger: ”Den digitala förpackningen ger varumärkesägarna en direkt länk till konsumenten via en viktig kommunikationskanal – själva produkten. För att få mesta möjliga ut av denna helägda kanal vägleder vi i användningen av förstärkt verklighet (”augmented reality”, AR) och annan digital teknik i våra förpackningar för att hjälpa våra kunder att hänga med i utvecklingen.”


För ytterligare information vänligen kontakta:

Christina Appelgren, Kommunikationsdirektör
+46 733-362112
christina.appelgren@tetrapak.com

Jane Jarosz, Public Relations
+39 05 989 8954
jane.jarosz@tetrapak.com 

Bilder för nedladdning

Tetra Pak Index

Tetra Pak Index

(Image, 96 KB)
Förhandsgranska Hämta
Alexandre de Souza Carvalho

Alexandre de Souza Carvalho

(Image, 2062 KB)
Förhandsgranska Hämta
Digital influence and social engagement

Digital influence and social engagement

(Image, 1762 KB)
Förhandsgranska Hämta
Super leader interaction with brands

Super leader interaction with brands

(Image, 1262 KB)
Förhandsgranska Hämta
Top sources of new product discovery

Top sources of new product discovery

(Image, 1107 KB)
Förhandsgranska Hämta