Hva er en god emballasje?

•Har minst mulig miljøpåvirkning
•Bevarer innholdet på en naturlig måte
•Er enkel å transportere, lagre, bruke og gjenvinne


Emballasje fra Tetra Pak

•Er laget av lette og fornybare materialer. Dette betyr redusert forbruk av ikke-fornybare ressurser og klimapåvirkning på bare en fjerdedel i forhold til materialer som glass.

•Bruker en emballasjeteknologi som bevarer innholdet på en naturlig måte. Det er ikke behov for konserveringsmidler og kjøling.

•Vi utvikler emballasjen vår i samarbeid med våre kunder og testgrupper, slik at den blir enkel å åpne, lukke og tømme. Dette gjør gjenvinning enklere, og bidrar til å redusere matavfall.


god-emballage.jpg 

Les mer

Les mer om våre synspunkter på