DOPEŁNIANIE GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Nie możemy dłużej myśleć o takich kwestiach jak klimat czy odpady jako o dwóch odrębnych sprawach. Musimy patrzeć na nie jak na całość. Musimy dopełnić gospodarkę o obiegu zamkniętym, tak aby uwzględnić w niej nie tylko recykling i ponowne wykorzystanie, ale także wpływ pozyskiwania surowców i produkcji na emisję dwutlenku węgla.

Poznaj niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym

MATERIAŁY POCHODZENIA ROŚLINNEGO SĄ WIECZNE

Surowce odnawialne są kluczowe dla wprowadzania niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym. Materiały pochodzenia roślinnego, takie jak drewno, z czasem odnawiają się w sposób naturalny, tym samym zmniejszając naszą zależność od ograniczonych zasobów. Odpowiedzialne uprawianie roślin i zarządzanie pozyskanymi surowcami przyczynia się do pozytywnego wpływu na klimat poprzez promowanie zrównoważonej gospodarki leśnej i ochronę bioróżnorodności.

Odkryj, jaką różnicę mogą robić surowce pochodzenia roślinnego

NIEUSTANNIE CHRONIMY

Opakowania kartonowe można przekształcić w cenne materiały, które można wielokrotnie poddawać recyklingowi, zatrzymując emisję dwutlenku węgla na dłużej. Włókna drzewne (celuloza)  mogą stać się kartonem lub papierem, a polimery i aluminium mogą zamienić się w materiały budowlane.

Dowiedz się, jak obecnie wygląda recykling kartonu na całym świecie – i jak będzie wyglądał jutro

ODPOWIEDŹ BRZMI ZERO

Aby przemysł mógł być Planet Positive, musi przejść na zerowy poziom emisji dwutlenku węgla we wszystkich swoich działaniach i w całym łańcuchu wartości. W 2016 roku zostaliśmy pierwszą firmą w branży opakowań dla żywności, której cele w zakresie redukcji wpływu na klimat zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBT).

Przeczytaj o naszym podejciu do łańcucha wartości prowadzącym do osiągnięcia celów klimatycznych

MNIEJ MARNOTRAWSTWA, WIĘCEJ ŻYWNOŚCI

W idei Planet Positive nie ma miejsca na marnotrawstwo. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa ocenia, że obecnie około 8% spowodowanej przez działalność człowieka emisji gazów cieplarnianych pochodzi z odpadów żywnościowych. Przemysł spożywczy może rozwiązać ten problem, wprowadzając procesy obniżające poziom strat i stosując opakowania, które przedłużają przydatność produktów żywnościowych i zapobiegają ich psuciu się.

Dowiedz się, w jaki sposób ogranicza się ilość odpadów żywnościowych w łańcuchu wartości związanym z żywnością i napojami

PODRÓŻUJ MĄDRZEJ

Prostokątne opakowania kartonowe wykonane z lekkich surowców ze źródeł odnawialnych sprawiają, że produkty spożywcze są lżejsze i zajmują mniej miejsca. W trakcie ich transportu zużycie paliwa jest niższe, a emisja CO2 mniejsza.

Dowiedz się, w jaki sposób opakowanie wpływa na lżejszy transport żywności

NASZA DROGA DO PLANET POSITIVE

Engineer, solar panels

Nasza historia zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój zawsze leżał u podstawy tego, kim jesteśmy i co robimy. Opierając się na Celach Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, stale wzmacniamy nasze działania w tym obszarze.

Przeczytaj więcej w naszym raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju za rok 2019 (pdf).

Family in sunset

Umożliwianie zrównoważonego rozwoju biznesu

Od specjalistycznych analiz zużycia energi i strat po wysokospecjalistyczne energooszczędne urządzenia i procesy - oferujemy kompleksowe rozwiązania wspierające w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.

Czytaj więcej

Tetra Pak CEO Adolfo Orive

Przedstawiamy nasz program

Nasz CEO Adolfo Orive przedstawia drogę do realizacji idei Planet Positive

Czytaj więcej CEO Adolfo Orive

KORZYŚCI ŚRODOWISKOWE DLA KLIENTÓW

Dla całego przemysłu spożywczego zrównoważony rozwój jest kluczowy. Dzisiejsi konsumenci szukają produktów spełniających wysokie kryteria środowiskowe. Działanie w sposób zrównoważony sprzyja zwiększaniu efektywność operacyjnej. Przewaga śrdodowiskowa zapewniana przez produkty Tetra Pak pomaga klientom w osiąganiu zarówno korzyści ekonomicznych, jak i środowiskowych związanych ze zrównoważonym rozwojem biznesu.

Czytaj więcej

Dowiedz się jak możemy wesprzeć Twój biznes

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​