BUFFRING

Buffring är en process som används för att förhindra flaskhalsar mellan bearbetning och paketering.

Buffringsutrustning för ökad effektivitet och minimalt med svinn

Under en produktionssession lagrar bufferttanken temporärt produkten under säkra förhållanden och balanserar upp- och nedströmsprocesserna på ett sådant sätt att produktsvinnet minimeras och effektiviteten ökar.

Tetra Paks buffringsutrustning (med aseptisk respektive höghygienisk buffring) består av en mellanlagringstank och ett ventilkluster. Vi erbjuder ett flertal sådana tankar för aseptiskt och icke-aseptiskt behandlade produkter. De kan användas för viskösa livsmedelsprodukter med högt eller lågt pH-värde och flytande livsmedelsprodukter, med eller utan partiklar. Vi erbjuder också ett alternativ för användningsområden med förlängd hållbarhet, som möjliggör en mycket precis kontroll av produkttemperaturen, vilket i sin tur säkerställer högsta möjliga produktkvalitet.

utrustning

Tetra Pak Aseptisk tank VD – aseptisk buffring för mejeriprodukter

Tetra Pak® Aseptisk tank VD – aseptisk buffring för mejeriprodukter

Tanken steriliseras med ånga i 30 minuter i en lägsta temperatur på 125 grader C. Sedan kyls den med vatten som cirkulerar genom kylmanteln.

Höghygienisk tank

Höghygienisk tank

Den höghygieniska tanken är en bufferttank som placeras mellan en pastöriseringsapparat och en fyllningsmaskin. Tanken jämnar ut kapacitetsskillnader.

Vi kan hjälpa dig med din livsmedelsproduktion. Kontakta oss angående buffring