THAI GREENROOF

โครงการหลังคาเขียว

รู้จักหลังคาเขียว

หลังคาเขียว คือหลังคาที่ผลิตจากกล่อง UHT นำมารีไซเคิล โดยหลังคาเขียว 1 แผ่น จะมีขนาดอยู่ที่ 1 x 2.40 เมตร และใช้กล่องเครื่องดื่มประมาณ 2,000 กล่อง ในการผลิต

คุณสมบัติของหลังคาเขียว

• ผลิตจากกล่อง UHT ที่บริโภคแล้ว โดยไม่ต้องมีการใช้สารเคมีประกอบในกระบวนการผลิต
• ทนทาน ไม่แตกหักง่าย
• ทนไฟ
• ไม่ต้องใช้โครงสร้างหนัก (เนื่องจากไม่ซึมซับน้ำ)
• ไม่ดูดซับแสงแดด หรือความร้อน ช่วยประหยัดพลังงาน
• ปลอดเชื้อรา
• ซ่อมแซมง่าย (ด้วยการใช้ความร้อนเชื่อมประสาน) ทั้งนี้ หลังคา 1 แผ่น มีขนาด 1 x 2.40 เมตร และใช้กล่องเครื่องดื่มประมาณ 2,000 กล่อง ในการผลิต

ขั้นตอนการผลิตหลังคาเขียว

• นำกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลโดยเข้าเครื่องแยกเยื่อกระดาษ
• นำพลาสติกและอะลูมิเนียม (Poly-AL) ที่เหลือจากการแยกเยื่อกระดาษมาทำให้แห้ง 
โดยการตากแดดหรือใช้ลมร้อนเป่า แล้วนำไปตัดย่อยให้เล็ก
• นำพลาสติกและอะลูมิเนียม (Poly-AL) ที่แห้งแล้วมาเทลงแผ่นเหล็กแม่แบบ ให้ได้น้ำหนักและขนาดตามที่ต้องการ
ขนาดของ-แผ่นหลังคาโดยประมาณ 240 ซม. x 90 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 15 – 20 กก.
• ประกบแผ่นเหล็กทับด้านบน นำเข้าเครื่องอัดร้อนที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส นานประมาณ 25 – 30 นาที
• นำออกมาขึ้นรูปลอนหลังคา ปล่อยให้เย็นจนแผ่นหลังคาแข็งตัว
• ตัดขอบทั้ง 4 ด้านให้เรียบ เสร็จกระบวนการสามารถนำไปใช้ได้เลย

อยากทราบเรื่องการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มเพิ่มเติม ติดต่อเรา

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​