​​​​​Liên hệ với chúng tôi

Về thông tin chung​​

(Ms.) My Linh. Email: thimylinh.bui@tetrapak.com

Về cơ hội nghề nghiệp

(Ms.) Trương Thị Phương Loan. Email: ​​Loan.TruongThiPhuong@tetrapak.com

Về thông tin báo chí

(Mr.) Tạ Bảo Long. Email: BaoLong.Ta@tetrapak.com​